Laborator imunohematologie:

grup sanguin în sistemul ABO-RH(D), hemoglobină
hemoleucogramă: donatori iniţiali/donatori de citafereză
confirmare grup sanguin in sistemul ABO-RH (D)
fenotipare in sistem Rh/Kell
depistarea/identificarea anticorpilor imuni (iregulari)

Testări gravide pentru prevenirea bolii hemolitice a nou-născutului (BHNN):

depistarea și titrarea anticorpilor anti-Rh
depistarea şi titrarea anticorpilor imuni anti-A şi anti-B

Laborator maladii transmisibile prin sânge:

determinare AgHBs (hepatita B)
determinare Ac/Ag HCV (hepatita C)
determinare Ac/Ag Anti HIV 1/2 (SIDA)
determinare Ac.anti- HTLV I/II
serologia sifilisului

Laborator biochimie:

Alanin-Aminotransferază
Gamma Glutamiltransferaza
Proteine totale
Sideremie
Birilubină totală
Colesterol total
Glicemie
Trigliceride
Fosfaza alcalina
Aspartat Aminotrasfereza (AST)
Acid uric
Uree
Creatinina
Calciu (Ca)
Magneziu (Mg)