Dialogul donatorului cu medicul trebuie să fie unul sincer. Dacă medicul constată că donatorul nu îndeplinește condițiile poate exclude voluntarul din procesul de donație. În funcție de situație și afecțiunile constatate excluderea donatorului poate fi cu caracter permanent sau temporar. În  luarea acestei decizii medicul are în vedere siguranţa donatorului şi a pacientului care va primi produsele sanguine.
       Toate informaţiile primite de la donator au caracter confidențial. De asemenea o donare completă înseamnă recoltarea a 450 ml de sânge. Dacă donatorul cere întreruperea recoltării înainte de colectarea acestei cantități, donarea nu este completă și sângele va fi distrus. În consecință donatorul nu va putea primi beneficiile oferite în cazul donării.

Înainte de recoltarea propriu zisă, donatorul trebuie să parcurgă câteva etape obligatorii:

  1. În prima etapă se face o informare asupra importanţei sângelui, a procesului de donare, a beneficiilor şi riscurilor donării.
  2. În etapa a doua personalul calififcat întocmește un dosar medico-administrativ, se completează un formular, se verifică donatorul în baza de date, iar cei care donează pentru prima dată li se atribuie un cod de identificare cu caracter unic.
  3. În etatapa a treia se efectuează un examen medical ce constă în anamneză şi examen clinic.
  4. În etapa a patra donatorul face un control biologic pre-donare (se stabilește grupa sanguină, RH, hemoglobină, glicemie etc.)
  5. În etapa a cincea se trece la recoltarea efectivă de sânge. Mai întâi în eprubete-pilot din care se realizează analizele biologice şi celelalte teste ale donatorului iar apoi se recoltează sângele destinat obţinerii de produse sanguine pentru transfuzii.