Loading....

Despre noi

Tipuri de donare

Donarea de sânge total

Este cea mai frecventă donare şi  constă în recoltarea a 450 +/- 50 ml de sânge, într-un interval de maxim 10 min.

Donatorul poate să revină pentru o nouă donare după minimum 56 zile (două luni)  fără ca barbații să depășeasca un număr maxim de 5 donări/an, iar femeile 4 donări/an.

Donarea prin afereză pentru obținerea unui concentrat trombocitar unitar

Acest tip de donare durează în jur 50-60 de minute, dar pentru a putea dona afereză, venele donatorului trebuie să fie bine vizibile și de calibru mare, iar numărul de trombocite trebuie sa fie minim  200 000/mm3.

Pentru recoltarea trombocitelor prin afereză se folosește un separator automat de celule. Recoltarea se face în sistem închis, folosind un kit steril și apirogen. Din sângele recoltat de la nivelul brațului, se extrag trombocitele, iar eritrocitele, leucocitele împreună cu plasma, sunt returnate in circulaţia donatorului.

Observaţie importantă, chiar daca numarul de trombocite este peste

200000/ mm3  , nu pot dona trombocite cei care, în cele 7 zile dinaintea donării au beneficiat de tratatament cu Aspirină, Plavix sau alte antiagregante, care blochează ireversibil funcţia trombocitelor.

Intervalul dintre două trombocitafereze este de doar 4 săptămâni, deoarece refacerea numărului de trombocite are loc rapid.

Numărul maxim de trombocitafereze este de 12/an atât la femei cât şi la bărbaţi.

Servicii medicale

Analize medicale gratuite!

Doar cei care donează sânge beneficiază, în mod gratuit de rezultatul analizelor medicale efectuate în ziua donării.
Analizele solicitate de către alte persoane decât donatorii de sânge, pot fi efectuate, dar contra cost!

Laborator imunohematologie:

depistare grup sanguin în sistemul ABO si Rh,

hemoleucogramă: donatori fidelizați/donatori de trombocitafereză

confirmare grup sanguin in sistemul ABO-Rh(D)

fenotipare în sistem Rh/Kell

depistare de anticorpi imuni (iregulari)

Testări pentru gravidele Rh negative, în vederea prevenirii bolii hemolitice a nou-născutului (BHNN):

depistarea și titrarea anticorpilor anti-Rh(D)

depistarea şi titrarea anticorpilor imuni anti-A şi anti-B

Laborator maladii transmisibile prin sânge:

depistarea Antigenului HBs (hepatita B)

depistarea Ac/Ag HCV (hepatita C)

depistarea Ac/Ag Anti HIV 1/2 (SIDA)

depistarea Anticorpilor anti- HTLV I/II

 depistarea Anticorpilor totali anti Treponema pallidum (sifilis)

Laborator biochimie:

Alaninaminotransferază (ALT)

Gammaglutamiltransferaza

Proteine totale

Sideremie

Bilirubină totală

Colesterol total

Glicemie

Trigliceride

Fosfază alcalină

Aspartataminotrasfereza (AST)

Acid uric

Uree

Creatinină

Calciu (Ca)

Magneziu (Mg)

Back To Top