Foarte important este ca în ziua recoltării să fiți odihniți și bine hidratați și să aveți un act de identitate în original asupra dumneavoastră (buletin, carte de identitate, pașaport, carnet de conducere). Recomandat este să nu fumați timp de o oră înainte și după recoltare și să nu consumați alcool, grăsimi și dulciuri concentrate. De asemenea să nu fiți sub tratament cu următoarele medicamente: aspirină, anticoagulante, antibiotice, etc.
Recoltarea sângelui

Înainte de recoltarea propriu zisă, donatorul trebuie să parcurgă câteva etape obligatorii:
1. În prima etapă se face o informare asupra importanţei sângelui, a procesului de donare, a beneficiilor şi riscurilor donării.
2. În etapa a doua personalul calififcat întocmește un dosar medico-administrativ, se completează un formular, se verifică donatorul în baza de date, iar cei care donează pentru prima dată li se atribuie un cod de identificare cu caracter unic.
3. În etatapa a treia se efectuează un examen medical ce constă în anamneză şi examen clinic.
4. În etapa a patra donatorul face un control biologic pre-donare (se stabilește grupa sanguină, RH, hemoglobină, glicemie etc.)
5. În etapa a cincea se trece la recoltarea efectivă de sânge. Mai întâi în eprubete-pilot din care se realizează analizele biologice şi celelalte teste ale donatorului iar apoi se recoltează sângele destinat obţinerii de produse sanguine pentru transfuzii.

După finalizarea recoltării donatorul trebuie să rămână în repaus timp cel puțin zece minute pentru ca organismul să se acomodeze cu pierderea sângelui. Senzaţia de leşin sau de oboseală după donare este rar întâlnită. Se recomandă ca pansamentul aplicat în locul unde a fost aplicată branula să fie menținut timp de două ore după finalizarea recoltării. De asemenea în ziua recoltării se recomandă creșterea consumului de lichide, evitarea efortului fizic și ridicarea unor greutăți cu mâna la care s-a aplicat branula.

Important! Donează responsabil!

Dialogul donatorului cu medicul trebuie să fie unul sincer. Dacă medicul constată că donatorul nu îndeplinește condițiile poate exclude voluntarul din procesul de donație. În funcție de situație și afecțiunile constatate excluderea donatorului poate fi cu caracter permanent sau temporar. În luarea acestei decizii medicul are în vedere siguranţa donatorului şi a pacientului care va primi produsele sanguine.
Toate informaţiile primite de la donator au caracter confidențial. De asemenea o donare completă înseamnă recoltarea a 450 ml de sânge. Dacă donatorul cere întreruperea recoltării înainte de colectarea acestei cantități, donarea nu este completă și sângele va fi distrus. În consecință donatorul nu va putea primi beneficiile oferite în cazul donării.

Siguranţa donării

Personalul care va efectua recoltarea folosește o trusă pentru fiecare donare care este sterilă. În felul acesta se elimină riscul contaminării cu HIV sau alte virusuri.